skolarina
 

CENA NA 4 RATE NA 12 RATA
2.000 € 500 € 175 €

Modeli plaćanja za školsku 2018/2019. godinu:

  1. Jednokratna uplata cele školarine, pri upisu, ili do početka školske godine.
  2. Uplata u 4 rate: Prva rata prilikom upisa od 25%, druga rata od 25% do 1. septembra 2018; treća rata od 25% do 1. januara 2019; četvrta rata od 25% do 1. aprila 2019.
  3. Uplata u 12 jednakih mesečnih rata: Prva rata od 175 € prilikom upisa, i svaka naredna rata se plaća do 1. u mesecu.

***Model plaćanja u 12 mesečnih rata podrazumeva kamatu od 5%, što znači da ukupna cena školarine u ovom slučaju iznosi 2.100 €

Dodatne pogodnosti:

  • Dvoje i više dece iz iste porodice dobijaju porodični popust od 20% i 30%. Drugi član porodice ostvaruje popust od 20%, dok treći član porodice ostvaruje popust od 30%.

Primer uplatnice

Šta je uključeno u školarinu:

Literatura u štampanom obliku – Udžbenici

Digitalni udžbenici kroz pristup najsavremenijem e-Learning sistemu u regionu (E-učenje)

Dopunski mentorski rad sa nastavnicima na zahtev učenika

Mogućnost konsultacija sa predmetnim nastavnikom na zahtev učenika, jer su nastavnici dostupni učeniku 24 sata, svih 7 dana u nedelji

Korišćenje elektronskog dnevnika za učenike

Korišćenje elektronskog dnevnika za roditelje učenika

Mobilna aplikacija za roditelje

Met IT gimnazija je najbolje tehnički opremljena škola u Srbiji, gde će svaki učenik imati svoj računar koji koristi tokom nastave