Dokumenta potrebna za upis u prvi razred:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
  • Uverenje o položenom završnom ispitu
  • Popunjen upitnik
  • Potvrda o izmirenju prve rate školarine
  • Potvrda o položenom prijemnom ispitu
  • Potpisan ugovor sa školom o četvorogodišnjem školovanju sa
    učenikom i roditeljem