U Metropolitan IT gimnaziji, primenjivaće se princip «učenik u centru pažnje». To znači, da je sve podređenju njemu, njegovom intelektualnom razvoju, razvoju njegoviih kreativnih sposobnosti i veštinama primene onoga što uči. Naš je cilj da primenom malih projekata, učenik nauči da prikuplja potrebna znanja i  informacije za rešavanje datog problema, da nauči da razmišlja i postavlja proces rešavanja problema. Našem učeniku dajemo idealne uslove za učenje:

  • Svaku učenik će u svim razredima i na svim predmetima imati na raspolaganju računar za svoj svakodnevni rad.
  • Pored redovne nastave, biće organizovani i posebni vidovi nastave u okviru koje će učenici raditi na pažljivo definisanim projektima, kako bi naučlili da razvijaju smisao za timski rad i za projektni način rešavanja problema.
  • Za predmete u oblasti informatike, učenik će koristiti naše digitalne, onlajn udžbenike, specijalno pripremljene za njih.
  • Učenik, ako želi, može u idealnim uslovima učenja i rada, da provede ceo dan u našoj školi, pri čemu će stalno imati pomoć svog mentora, te će moći da tu i radi domaće zadatke, da radi projekte i da istražuje izvore znanja i informacija na Internetu.
  • Organizovaćemo prevoz od kuće do škole i nazad, kao i dnevni obrok onima koji to žele.

Svi mi u Metropolitan IT gimnaziji smo tu zbog naših učenika. Naš je cilj da učenik zavoli da ide u svoju školu, da se u njoj vrlo lepo oseća, da razvija sebe i svoju radoznalost, i naravno, da na što jednostavniji način, savlada znanja koja su predviđena programom, tj. da ostvari planirane ishode učenja. Zato, «učenik u centru pažnje», za nas nije neka marketinška parola, već princip rada. Taj princip («student u centru pažnje») primenjujemo na univerzitetu, a znamo i želimo da ga primenimo i u našoj gimnaziji, i to još izraženije, imajući u vidu mladost i uzrast naših učenika.

Učenik u centru pažnje | Metropolitan gimnazija