PLAN I PROGRAM

Metropolitan IT gimnazija će školovati učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo. Shodno zakonu, ona će u svom obrazovnom radu koristiti nastavni plan propisan Pravilnikom o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 5/2017).
I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje nedeljno godišnje
T V T V nas. u bloku T V T V nas. u bloku T V T V nas. u bloku T V T V nas. u bloku
I OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI 26 4 936 144 30 26 4 936 144 30 22 8 770 280 60 24 6 744 186 60
1. Srpski jezik i književnost 4 144 3 108 3 105 4 124
2. Engleski jezik 2 72 2 72 2 70 2 62
3. Istorija 2 72 2 72
4. Geografija 2 72 2 72
5. Muzička kultura 1 36
6. Fizika 2 72 3 108 3 105 4 124
7. Hemija 2 72 2 72
8. Fizičko vaspitanje 2 72 2 72 2 70 2 62
9. Matematika 5 180 5 180 5 175 5 155
10. Diskretna matematika 2 72
11. Biologija 3 105 3 93
12. Psihologija 2 70
13. Likovna kultura 1 35
14. Sociologija sa pravima građana 2 62
15. Filozofija 2 62
16. Primena računara 1 2 36 72 2 72 2 70
17. Programiranje 1 2 36 72 30 1 2 36 72 30 2 70 30
18. Računarski sistemi 2 72
19. Operativni sistemi i računarske mreže 2 72
20. Objektno orijentisano programiranje 1 2 35 70 30
21. Baze podataka 2 70 2 62 30
22. Programske paradigme 2 62 30
23. Veb programiranje 2 62
II: IZBORNI NASTAVNI PREDMETI 1 36 1 36 1 35 1 31
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava 1 36 1 36 1 35 1 31
UKUPNO I+II 31 1146 31 1146 31 1145 31 1021
Nastava je planirana tako da obezbedi maksimalno korišćenje IKT tehnologija, uz primenu savremenih pedagoških metoda, sa težnjom da se obezbedi aktivan i interaktivni odnos učenika u toku nastave, sa naglaskom na problemski-orijentisanom učenju, ali i uz razvoj apstraktnog i kreativnog razmišljanja. Posebna pažnja biće posvećena dodatnoj nastavi, u okviru koje će dominirati projektno-orijentisana nastava. Učenici će u svim razredima putem odgovarajućih projekata, timski raditi na njihovoj realizaciji, i razvijati smisao timskog rada, traženja znanja, informacija i načina kako da reše konkretne probleme. Pored navedenog, na pojedinim predmetima je planiran rad učenika u parovima, kako bi se podstakao uzajamno pomaganje u rešavanju datih problema, što daje pozitivne obrazovne rezultate.

Kako je Metropolitan IT gimnazija deo obrazovnog sistema Univerziteta Metropolitan, te se nastava organizuje tako da obezbedi što bolju pripremu učenika za studije u oblasti informatike. Takav integralan pristup srednjeg i visokog obrazovanja trebalo bi da obezbedi visok kvalitet nastave i kvalitetne diplomirane inženjera Informacionih tehnologija, Softverskog inženjerstva i Informacionih sistema. Ovi kadrovi nedostaju na tržištu radne snage, te će osnovanje Metropolitan IT gimnazije biti jedan korak ka povećanju i kvaliteta obrazovanja ovih kadrova, ali i povećanje njihovog broja, što je u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja Srbije do 2020. godine.