zasto upisati devojka za stolom
 

1. Najbolja priprema za studije informatike

Metropolitan IT gimnazija je deo Metropolitan obrazovnog sistema u okviru kojeg je i Univerzitet Metropolitan, koji je lider u obrazovanju kvalitetnih studenata u oblasti informatike (nudi 5 programa osnovnih studija, 3 programa master studija i 1 program doktorskih studija iz informatike).

Nastavu u srednjoj školi drže asistenti Univerziteta, Fakulteta informacionih tehnologija, koji najbolje znaju šta je budućim učenicima potrebno da bi bili uspešni studenti i odlični inženjeri. Gimnazija je u istoj zgradi u kojoj se održava i nastava na Univerzitetu, a to znači da se učenici mogu družiti sa studentima, raditi zajedno na pojedinim projektima, što sigurno obezbeđuje veću spremnost budućih studenata.

Svršeni učenici Metropolitan IT gimnazije, ukoliko odluče da upišu studije na Univerzitetu Metropolitan, biće oslobođeni prijemnog ispita, jer su njihovo znanje i sposobnosti provereveni tokom četvorogodišnjeg rada sa njihovim budućim asistentima.

2. Učenje u savremenim, modernim uslovima i u tehnički najbolje opremljenoj školi u Srbiji

Metropolitan IT gimnazija se nalazi u Poslovno-obrazovnom centru Univerziteta Metropolitan, u okviru kojeg se nalaze devet računarskih učionica, opremljenih sa ukupno 191 računarom, kupljenih u poslednje dve godine, povezanih brzom lokalnom mrežom i optičkom vezom sa Internetom.

Svaki učenik svakog razreda Gimnazije će na svim predmetima imati na raspolaganju računar, jer se i na neinformatičkim predmetima koriste računari za pretraživanje relevantnih informacija na Internetu, za prikazivanje raznih audio-video prikaza iz oblasti predmeta, za stalno praćenje napredovanja učenika brzim i kratkim testovima i dr. Za nastavu iz informatičkih predmeta predviđen je rad u posebnim računarskim kabinetima sa samo 10 učenika, kako bi imali stalnu komunikaciju sa nastavnikom. Posebnim softverom, nastavnik na bilo kom predmetu prati šta student radi na svom računaru, i može lako da mu pritekne u pomoć.

3. Primena najsavremenijih metoda učenja

Metropolitan IT gimnazija, pored najsavremenije IT infrastrukture i opreme, koristi i najsavremenije metode aktivnog učenja, koje čine učenika aktivnim učesnikom procesa učenja. Učenik kod nas «ne buba», već mora da razmišlja, da analizira dati problem, da komunicira sa ostalim učenicima i sa nastvnikom, te da odlučuje. On uči rešavanjem datih problema, uči razvijanjem svoje sposobnosti razmišljanja. Cilj procesa učenja nije sticanje što veće količine informacija i znanja, već sticanje sposobnosti rezonovanja, analitičkog i algoritamskog rešavanja problema, kao i postepeno sticanje samostalnosti u učenju.

Danas smo zatrpani novim znanjima i tehnologijama, i moramo biti spremni da brzo učimo celog života i blagovremeno odlučujemo.

4. Zašto gimnazija, a ne srednja stručna škola?

Gimnazija najbolje priprema za studije, a biti sutra IT inženjer razvoja softvera ili informacionih sistema obezbeđuje najbolje plaćene poslove u Srbiji. Srednja stručna škola obrazuje učenika da se kao tehničar zaposli i samim tim, radi slabije plaćene poslove.

Ako upiše studije, teže će se prilagoditi studijama, jer nije bio pripreman za studije: cilj srednjih škola je priprema tehničara koji će se odmah po završetku škole zaposliti, a ne studirati. Pored toga, danas poslodavci očekuju od zaposlenih poznavanje mnogo šire kulture i posedovanje multidisciplinarnih znanja i veština, sposobnost kreativnog i kritičkog razmišljanja – a sve to obezbeđuje gimnazija, a ne srednja stručna škola. Naravno, važno je i koja gimnazija, jer nisu sve iste. Metropolitan IT gimnazija je nova, i samim tim, od starta primenjuje nove, savremene i efikasne metode razvoja intelektualnih sposobnosti svojih učenika, i svih kompetencija koje su predviđene programom Gimnazije.

5. Visok kvalitet obrazovanja

Metropolitan IT gimnazija primenjuje novi, vrlo savremen i izazovan program za specijalizovana IT odeljenja koji je februara 2018. godine usvojio Nacionalni prosvetni savet Srbije. Program će omogućiti mnogo lakše kasnije studiranje informatike svršenim učenicima Gimnazije. Međutim, dobar program nije dovoljan za uspeh. Važan je kvalitet nastavnika i metod učenja. Nastavnici naše Gimnazije su asistenti Univerziteta Metropolitan, koji pored master diplome, rade svoje doktorske disertacije, te time stiču vrhunsko lično obrazovanje. Stalno su pri izvoru najnovijih tehnologija i ta svoja savremena znanja i tehnološka rešenja prenose i svojim učenicima, naravno, u skladu sa njihovim uzrastom i mogućnostima prihvatanja novih znanja i tehnologija.

Primenom metoda aktivnog i problemski orijentisanog učenja te radom na projektima, učenik Metropolitan IT gimnazije lakše i uspešnije savladava izazovni program planiran za specijalizovana IT odeljenja, jer će učiti u idealnom okruženju sa vrhunskom IT opremom i sa najsavremenijim metodama učenja. Princip rada Metropolitan IT gimnazije je «učenik u centru pažnje», što znači da je sve podređeno uspehu i napredovanju učenika. Kod nas, učenik je u centru pažnje i svi su tu, oko njega, da mu poognu da slobodno koristi svoje potencijale, razvija svoje sposobnosti i stiče predviđene ishode učenja, na što lakši i interesantniji način.

6. Prednosti privatne gimnazije

Mala, savremena, privatna gimnazija kao što je Metropolitan IT gimnazija, omogućava idealno okruženje za uspešno i bezbedno srednje obrazovanje. Gimnazija će upisivati najviše 40 učenika godišnje (dva odeljenja), te i kada ima sva četiri razreda (ove godine će početi rad samo sa prvim razredom) imaće maksimalno 160 učenika. Njima će, ako žele, biti omogućen i celodnevni boravak u školi.

Posle redovne nastave, u našem Kreativnom ili Inovacionom centru, učenici će moći ne samo da rade domaće zadateke, već i da rade na različitim interesantim projektima, uz stalnu interakciju sa svojim nastavnicima. U takvom okruženju, nema mesta vršnjačkom nasilju, a pogotovo nema mesta dilerima droga i ostalom devijantnom ponašanju. Roditelji naših učenika mogu biti mirni, jer im dete uči u bezbednom i vrlo prijatnom okruženju dok su oni na poslu. Metropolitan IT gimnazija, pored kvalitetnog obrazovanja, nudi i druge pogodnosti, npr. prevoz učenika od kuće do škole i nazad, kao i njihovu ishranu (naravno, samo ukoliko oni ili njihovi roditelji to žele).

7. Kontakt sa roditeljima

Da bismo bili potpuno uspešni, vrlo je važna saradnja sa roditeljima. Gimnazije su i dalje obrazovno-vaspitne ustanove, što znači da, osim što ih obrazujemo, mi zajedničkim snagama i vaspitavamo naše učenike. Svaki roditelj će u svakom momentu, preko svog mobilnog telefona, moći da prati rad i uspeh svog deteta u školi, da dobije tražene informacije, da stupi u kontakt sa nastavnikom, psihologom, pedagogom ili direktorom škole. Naravno, može imati i direktan kontakt sa njima. Zajedno možemo najbolje oceniti kako da najkvalitetnije pristupimo i radimo sa našim učenikom. Mi želimo i da se roditelji osećaju spokojno dok im je dete u školi. Naša Gimnazija za njih treba da bude mirna «oaza», u kojoj im dete radi i uči u jednom bezbednom okruženju, okruženju koje razvija intelektualne kapacitete njihovog deteta i priprema ga na dalje uspešno studiranje pre svega u oblasti informatike, mada, kao i svaka gimnazija, priprema ga i za studije na bilo kom fakultetu.

8. Zašto učiti u privatnoj školi?

Poznato je da je i u najrazvijenijim zemljama, privatno obrazovanje najkvalitetnije, jer pruža idealne uslove za obrazovanje svojih učenika. Na primer, Stanford Univerzitet u SAD, kao i naš Univerzitet Metropolitan, ima svoju Gimnaziju u okviru koje priprema svoje buduće studente. Iako je to jedan od najskupljih univerziteta u SAD, jer je vrlo teško obezbediti upis i u Školu i na Univerzitet, ali Amerikanci smatraju da najbolje mogu da obezbede budućnost svoje dece ako investiraju u njihovo obrazovanje. Iskustvo im govori da je ulaganje u dobro obrazovanje svoje dece najbolja investicija, a ne trošak. Ta investicija se kasnije brzo vrati, jer se sa vrhunskim obrazovanjem dobijaju odlično plaćeni poslovi, koji za par godina time povrate sve što je uloženo u obrazovanje učenika, odnosno, studenta.

Po uzoru na Stanford i mnoge druge američke univerzitete, i Univerzitet Metropolitan nudi vrlo kvalitetno i srednje i visoko obrazovanje svojim učenicima, odnosno, studentima. Nažalost, za tu svoju aktivnost, Metropolitan ne može da računa na finansiranje iz državnog budžeta, već samo na finansijsku podršku roditelja. Međutim, ako i naši roditelji razumeju ono što su mnogi roditelji u Americi shvatili, tj. da je najvažnije uložiti novac u dobro obrazovanje svoje dece, jer verujemo da će prihvatiti da je u interesu njihove dece da postanu «investitori» u njihovu uspešnu budućnost.

9. Savremeni sistemi praćenja nastave i uspeha učenika

Pored elektronskog dnevnika, nastavnik preko posebnog softvera prati rad svakog učenika na času, i to na bilo kom predmetu. To znači, nema igranja i beskorisnog surfovanja po Internetu, već rad i surfovanje u skladu sa nastavnim zadatkom koje učenik dobije. Ako je potrebno, sa svog računara, nastavnik može da priskoči u pomoć učeniku čim primeti da je u nekom problemu.

Ceo proces učenja je pod kontrolom informacionog sistema Gimnazije. Učenici, kao i roditelji, mogu i preko svojih mobilnih telefona da dobiju sve potrebne informacije i da prate svoje ocene, a i da pristupe svojim nastavnim materijalima i digitalnim udžbenicima. Naravno, najbolje je da to rade na računarima kod kuće ili u prostorijama Univerziteta (računari im stoje na raspolaganju u toku celog dana). U slučaju potrebe, važnije informacije se šalju SMS porukama učenicima i roditeljima, u zavisnosti od sadržaja poruke. Svaki roditelj putem ovog servisa biće obavešten, a samim tim i siguran da mu je dete bezbedno u školi, da je stiglo na vreme, da redovno pohađa nastavu.

10. Besplatni udžbenici i onlajn nastava

Učenici Metropolitan IT gimnazije ne moraju da kupuju udžbenike. Za svaki razred mogu na revers da dobiju potrebne udžbenike od biblioteke Gimnazije. Pored toga, u nastavi na informatičkim predmetima, predviđeno je korišćenje i posebnih digitalnih knjiga, odnosno, onlajn nastavnih materijala razvijenih samo za učenike Metropolitan IT gimnazije, a u skladu sa nastavnim programom. Na taj način, naši učenici će biti potpuno obezbeđeni potrebnim udžbenicima i drugim nastavnim materijalima, te roditelji ne moraju da troše novac za nabavku udžbenika.